Privacyvoorwaarden

Bijhouden van privé-gegevens

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken (zoals registreren/aanmelden), door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren.
Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van GratisBitcoin.be
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.
U wordt bij het eerste bezoek (en om de 90 dagen) gevraagd of u akkoord gaat met dit beleid.
U kunt deze website enkel gebruiken indien u hiermee akkoord gaat.

Welke gegevens worden verzameld

Bij het aanmelden (zowel op de site als de nieuwsbrief) vragen wij uw email, een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Dit wachtwoord wordt versleuteld, zodat niemand - ook wij niet - het wachtwoord kan weten.
Daarnaast houden wij ook al uw bijdragen op deze website bij tot u deze zelf verwijderd, of tot deze worden verwijderd door de beheerder omdat deze niet aan onze richtlijnen voldoet.
Wij beslissen over intern of bijdragen aan onze richtlijnen voldoen.
Hatelijke spraak, laster en eerroof worden zeker niet aanvaard.

Bekijken, bewerken en schrappen

U hebt steeds het recht om de gegevens die wij over u bijhouden te bekijken, te downloaden, te corrigeren en te verwijderen. .
Volg deze link om uw persoonlijke data te bekijken/downloaden/wijzigen of verwijderen
Indien u uw persoonlijke data verwijdert, verdwijnt ook uw account en alle opgeslagen info. U zult ook niet meer gecontacteerd (kunnen) worden.

Hoe houden wij deze gegevens bij

De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. De persoon verantwoordelijk voor het beheer van deze database is:
Kevin Van Dingenen, kevin_van_dingenen@hotmail.com, Rue Des Sartieux 2, 6460 Chimay, België.

Waarom worden uw gegevens bijgehouden

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden? Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

Hoelang worden deze gegevens bijgehouden

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden? Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na de laatste aanmelding bijgehouden.
U ontvangt een email 1 maand, 1 week en 1 dag voor dit moment om u nog de kans te geven dit te vermijden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.
Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).
Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve deze genoemd in bovenstaande opsomming.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.
Iedereen die namens GratisBitcoin


Alle medewerkers van GratisBitcoin.be

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.
Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.
Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Facebook, Google en externe sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.
Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. Indien u geregistreerd bent om onze website dan ontvangt u hiervan ook een melding in uw email.
De laatste aanpassing dateert van 9 februari 2021.